“Luonteenvahvuuksien tunnistaminen auttaa jokaista lasta näkemään itsessään hyvää ja kokemaan, että on arvostettu ja tärkeä juuri sellaisena kuin on.”

Teksti: Pekka Peura ja Elli Mannermaa
3.9.2022

Koulu-podcastin vieras Kaisa Vuorinen on tullut tunnetuksi Positiivisen CV:n kehittäjänä ja positiivisen kasvatuksen äänenä.

Työskennellessään erityisopettajana Vuorinen törmäsi valtavaan määrään oppilaita, jotka olivat jääneet täysin vaille hyvän huomioimista. Oppilaiden käsitykset itsestään ja taidoistaan olivat negatiivisia, luotto omaan osaamiseen ja onnistumiseen oli heikkoa.

Kuuntele koko jakso Spotifysta tai katso video YouTubesta.

Vuorinen puhuu näiden oppilaiden kohdalla opitusta avuttomuudesta. Kun ihminen ei näe itsessään mitään hyvää tai mahdollisuutta hyvään, ohjaa tämä ajattelemaan, ettei kannata edes yrittää, kun kukaan ei odota onnistuvan. Negatiivisiin ominaisuuksiin ja toimintaan keskittyminen ohjaa hakemaan huomiota vääränlaisilla keinoilla, joista ympäristö antaa lisää kielteistä palautetta, ja kierre on valmis.

Mitä tehdä, kun lapsi näkee itsensä ja omat taitonsa ja mahdollisuutensa vain negatiivisessa valossa?

Vuorisen mukaan apu tällaisiin tilanteisiin voisi löytyä positiivisesta kasvatuksesta ja luonteenvahvuuksien tunnistamisesta. Jokaisessa ihmisessä on jotain hyvää, ja jokaisella oppilaalla on vahvuuksia, joiden tunnistaminen ja joiden käyttöön kannustaminen tukee koulussa pärjäämistä ja viihtymistä.

Luonteenvahvuuksien tunnistaminen auttaa jokaista lasta näkemään itsessään hyvää ja kokemaan, että on arvostettu ja tärkeä juuri sellaisena kuin on. Luonteenvahvuudet tuovat esiin sen, mikä merkitys itsellä ja omilla taidoilla on muille ihmisille: Mitä juuri minä tuon luokkaan joka päivä?

Kun tunnistaa sen, miten oma oleminen vaikuttaa myönteisesti muihin, ja voi luottaa siihen, että muut haluavat itselle hyvää, jaksaa herätä aamuisin, lähteä kouluun ja tehdä siellä parhaansa.

Mitä luonteenvahvuudet oikein ovat?

Luonteenvahvuuksia on olemassa lukemattomia, ja sellaisia ovat esimerkiksi luovuus, sinnikkyys ja itsesäätely sekä rehellisyys, myötätunto ja huumorintaju. Luonteenvahvuudet ovat perustavanlaatuisia ominaisuuksia, joista monet liittyvät esimerkiksi sosioemotionaalisiin tai työskentelyn taitoihin sisällöllisen osaamisen sijaan.

Esimerkiksi älykkyysosamäärä tai matemaattinen lahjakkuus eivät ole luonteenvahvuuksia. Tutkimusten mukaan luonteenvahvuudet ovat universaaleja ja suhteellisen pysyviä ominaisuuksia, ja joidenkin niistä on todettu vaikuttavan koulussa menestymiseen jopa älykkyysosamäärää tai oppiainetaitoja enemmän.

Kukaan ei synny tähän maailmaan täydellisen sinnikkäänä tai itsesäätelytaitoisena. Kuten mitkä tahansa muutkin taidot, luonteenvahvuudet ovat harjoiteltavissa olevia taitoja, joiden löytäminen ja käyttäminen vahvistaa niitä. Siksi koulussa olisikin tärkeää tarjota jokaiselle oppilaalle mahdollisuus löytää omat vahvuutensa ja hyödyntää niitä tarkoituksenmukaisilla, yllättävilläkin tavoilla. Esimerkiksi rohkeus voi olla voimavara yllättävissäkin tilanteissa.

Luonteenvahvuuksien tunnistamisesta ja niiden vahvistamisesta on vaikea löytää haitallisia puolia, ja tuntuukin siltä, että jokaisen koulun ja opettajan tulisi ehdottomasti ottaa käyttöön menetelmiä niiden hyödyntämiseksi. Miltä näyttäisi maailma, jossa jokainen näkisi hyvää sekä itsessään että muissa, eikä yksikään oppilas ajautuisi negatiivisen ajattelun kierteeseen itsestään?

Kukaan ei ajattelisi, etten ole hyvä missään.


Koulutusta opettajille:

Haluatko oppia työkaluja henkisesti turvallisen ja hyvinvoivan luokan rakentamiseksi?

Pekka Peuran ja Laura Jääskeläisen luoma Ryhmäyttämisen mestariksi -verkkokoulutus antaa opettajille tärkeitä ja konkreettisia työkaluja ryhmän toimivuuden, yhteistyön ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Verkkokoulutus vahvistaa opettajan ja koko työyhteisön kykyä luoda toimivia ja henkisesti turvallisia opetusryhmiä, mikä edistää työrauhaa, oppimista ja opetustyön mielekkyyttä.

LUE LISÄÄ TÄSTÄ LINKISTÄ JA ILMOITTAUDU MUKAAN!