sydämen taidot

“Let’s stop calling them ‘soft’ skills. They’re real skills. And, they’re learnable.”

Seth Godin

Teksti: Pekka Peura ja Elli Mannermaa
Kuva: Pixabay
9.9.2022

Koulu-podcastissa vierailleen Kaisa Vuorisen mukaan positiivisessa kasvatuksessa kyse ei ole pelkästään yksittäisistä harjoitteista, vaan kokonaisvaltaisesta ajattelusta osana toimintakulttuuria. Luonteenvahvuuksien vahvistaminen ei ole vain niiden tunnistamista, vaan kyse on laajemmasta maailmankuvan rakentamisesta ja henkisestä kasvamisesta.

Kuuntele koko jakso Spotifysta tai katso video YouTubesta.

Yhtenä tärkeänä osana henkisessä kasvamisessa ovat myös sydämen taidot, eli pehmeät taidot. Tai vielä painavammin ansaittua arvoa antava termi niille olisi todelliset taidot.

Sydämen taitojen riittävä arvostaminen

“Let’s stop calling them ‘soft’ skills. They’re real skills. And, they’re learnable.” -Seth Godin.

Sydämen taidot ovat sellaisia elämän ja yhteistyön taitoja, jotka ovat ihmisyyden perustana ja joiden kautta yhteisöjä ja yhteiskuntaa rakennetaan ja on rakennettu. Jos ajattelemme, että sydämen taidot ovat hyvin keskeisiä siinä keitä olemme, millaisiksi kasvamme ja millaista yhteiskuntaa rakennamme, pitäisikö näiden sydämen taitojen olla suuremmassa roolissa opetussuunnitelmassa. Pitäisikö niille jopa omistaa kokonainen oppiaine?

Omana oppiaineena ja siten irrallisena saarekkeena niitä ei tulisi käsitellä, vaan niiden huomioiminen ja arvostaminen tulisi viedä vieläkin pidemmälle, eli ne tulisi liittää osaksi jokapäiväistä toimintakulttuuria.

Olisi vaikuttavaa, jos alkaisimme näkemään nämä sydämen taidot vähintään yhtä merkittävinä koulussa opittavina taitoina, kuin vaikkapa kertolaskujen oppimisen. Pidämme usein oppiaineiden sisältötavoitteita älykkyyden ja taitavuuden mittarina, ikään kuin ne olisivat kaikkein tärkeämpiä taitoja elämän kannalta.

Kovat taidot vs. sydämen taidot

Jako “koviin” ja “pehmeisiin” taitoihin korostuu lapsille ja nuorille erityisesti heidän koulu-uransa aikana. Kovat ja pehmeät taidot eivät tietenkään kilpaile keskenään eikä poissulje toisiaan, mutta kuitenkin toimintakulttuurimme viestii koulupolun alusta alkaen, kuin kovat taidot olisivat tärkeämpiä ja suuremmassa arvossa. Se näkyy siten, että koviin taitoihin kohdistetaan valtavasti huomiota jokapäiväisen opetus- ja arviointitoiminnan kautta. Samalla viestimme suoraan ja piilottelematta, että ne ovat jollain tapaa merkityksellisimpiä ja arvokkaampia taitoja omata.

Koulun erityisenä haasteena onkin, että on hankalaa luoda todellista arvoa ja arvostusta taidoille, joita on vaikea arvioida ja mitata. Koulussa toiminta ja huomio pyörii vahvasti opetettavissa asioissa ja kokeissa, eli sellaisissa asioissa, joita on helppo tai ylipäänsä mahdollista mitata.

Kysymys onkin, miten oppisimme arvostamaan taitoja, joita ei ole helppo mitata, saati sitten opettaa. Miten kehitämme sydämen sivistystä, eli miten opetamme sellaisia taitoja kuten esimerkiksi sitoutumista, epäitsekkyyttä, inhimillisyyttä, empatiakykyä ja muiden huomioimista?

Tai miten minimissään edes välittäisimme lapsille ja nuorille jokapäiväisellä toiminnallamme, valinnoillamme ja huomiollamme, että sydämen taidot, todelliset taidot, ovat ihmisyyden ja inhimillisen toiminnan perusta ja mikään ei ole niitä arvokkaampaa?


Koulutusta opettajille:

Haluatko uudistaa, syventää ja vahvistaa arviointiosaamistasi?

Pekka Peuran ja Najat Ouakrim-Soivion luoma Arviointimestariksi -verkkokoulutus antaa opettajille tärkeitä ja konkreettisia työkaluja oman arviointiosaamisen kehittämiseen. Verkkokoulutus on suunniteltu vahvistamaan niin yksittäisen opettajan kuin koko työyhteisön arviointiymmärrystä, -taitoja ja -osaamista.

LUE LISÄÄ TÄSTÄ LINKISTÄ JA ILMOITTAUDU MUKAAN!