Tilaa koulutus nyt, aloita silloin kun itselle parhaiten sopii!

 • 7 verkkoluentoa
 • Kokonaiskesto 6 tuntia
 • Suoritusaika 1-3 kuukautta

Päättöarvioinnin mestariksi -verkkokoulutus yläkoulun opettajille

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereihin on tuotu uutena elementtinä osaamisen kuvaukset arvosanoille 5, 7, 8 ja 9. Najat Ouakrim-Soivion ja Pekka Peuran luoma verkkokoulutus antaa opettajille tärkeitä ja konkreettisia työkaluja päättöarvioinnissa menestymiseen ja oppilaiden tasavertaiseen kohteluun. Verkkokoulutus on suunniteltu vahvistamaan niin yksittäisen opettajan kuin koko työyhteisön päättöarviointiin liittyvää ymmärrystä ja osaamista.

Päättöarviointi on oleellinen osa yläkoulussa suoritettavaa arviointityötä. Uusien kriteerien onnistunut tulkinta ja hyödyntäminen sekä opettajan arviointityön että oppilaan oppimisen tukena ovat menestyksekkään opetuksen peruspilareita.

Päättöarvioinnin mestariksi -verkkokoulutus on hyödyllinen koulutus jokaiselle yläkoulussa toimivalle opettajalle. Lisäksi koulutus on luotu suoritettavaksi osana omasta koulusta muodostettua 3–5 henkilön tiimiä, jolloin osallistujat pääsevät sekä hyötymään kollegoidensa osaamisesta että yhdessä vahvistamaan koko työyhteisön arviointiosaamista.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää 7 laadukasta verkkoluentoa, joita opiskellaan noin 2–4 kpl/kk tiimin oman valinnan mukaisesti. Ajankäyttö: 45–60 minuuttia/luento.

Sisältö otsikkotasolla:

Päättöarvioinnin mestariksi -verkkokoulutus
1. Päättöarvioinnin kriteeriluvun ingressit
2. Arviointiluku 6 päättöarvioinnin kriteereiden perustana
3. Osaamisen arvioinnin kohteet: tiedot, taidot ja työskentely
4. Miten erilaista osaamista on mahdollista arvioida?
5. Mitä ohjatusti ja itsenäisesti tarkoittavat kriteereissä?
6. Työskentelytaitojen arviointi
7. Kriteerit opettajan arviointityön ja oppilaan oppimisen tukena

Ajankäyttö

Päättöarvioinnin mestariksi -verkkokoulutus on suunniteltu opettajan hektinen arkityö huomioiden. Koulutus on kokonaiskestoltaan vain noin 6 tuntia ja koulutuksen voi suorittaa 1–3 kuukauden aikana tiimin oman aikataulun mukaisesti.

Koulutus on suunniteltu siten, että verkkomateriaali toimii oleellisten työkalujen ja faktatiedon jakamisessa sekä arviointiajattelun suuntaamisessa. Todellinen arviointiosaaminen kehittyy pitkäjänteisen toiminnan kautta osana opettajan työtä, kun opettajat koulutuksen innoittamina ja ohjaamina pystyvät käyttämään verkkomateriaalia osana arviointityön suunnittelua ja toteutusta.

Rehtorit! Suosittelemme, että antaisitte opettajillenne mahdollisuuden käyttää työaikaa tähän koulutukseen. Se on investointi koko työyhteisönne arviointiosaamiseen.

Koulutukseen osallistuminen

Koulutukseen ei voi osallistua yksin. Sosiaalinen vuorovaikutus ja nykyaikaiset tavat oppia ovat koulutuksen keskeistä antia. Lisäksi koulutus tähtää arviointiosaamisen kehittymiseen niin yksittäisen opettajan kuin koko työyhteisön näkökulmasta. Syvällisen oppimisen varmistamiseksi koulutukseen voi osallistua vain osana 3–5 hengen tiimiä. Tiimiläisten suositellaan olevan saman koulun henkilökuntaa, ja samasta koulusta voi osallistua useampia tiimejä.

Kaikki materiaalit ja tehtävät löytyvät kurssin verkkoalustalta. Koulutusta käydään oman aikataulun mukaisesti silloin, kun se itselle ja tiimille parhaiten sopii. Olennaista on, että osallistuja on valmis tekemään säännöllistä ja vuorovaikutteista yhteistyötä lähikollegoidensa kanssa. Tiimin keskinäinen vuorovaikutus voidaan toteuttaa lähikontaktissa tai etäyhteydellä.

Aikataulu

Koulutus suoritetaan joustavasti tiimin oman aikatalulun mukaan. Koulutuksen voi aloittaa silloin kun itselle sopii tilauksen jälkeen. Suositus on, että koulutus suoritetaan noin 1–3 kuukauden aikana. Osallistumisoikeus koulutukseen on 4 kk tilaushetkestä alkaen.

Yhteen luentoon on hyvä varata aikaa noin 45–60 minuuttia. Tiimi voi itse päättää opiskeleeko materiaaleja esimerkiksi joka viikko, kahdesti kuukaudessa tai jollain muulla aikataululla.


Ohjeet tiivistetysti


 • Koulutukseen ei voi osallistua yksin, vaan vähimmäismäärä on 3 opettajaa samasta koulusta.
 • Opettajat työskentelevät koko koulutuksen ajan yhtenä tiiminä (3–5 hlöä/tiimi, samasta koulusta voi olla useampia tiimejä ja ylärajaa tiimien lukumäärälle ei ole).
 • Tiimi voi valita itselleen sopivan päivän, kellonajan ja paikan opiskelulleen.
 • Koulutusta varten ei tarvitse matkustaa. Kaikki luennot ja koulutusmateriaalit löytyvät koulutuksen verkkoalustalta.
 • Koulutus koostuu 7 verkkoluennosta, joiden aiheet on esitelty yllä. Yhden luennon suoritusaika on noin 45–60 minuuttia + omalla työajalla tapahtuvaa ajatusten ja työkalujen käytäntöön soveltamista.
 • Koulutuksen voi aloittaa tiimille sopivana päivänä tilauspäivän jälkeen.
 • Kesto noin 1–3 kuukautta tiimin oman rytmityksen mukaan. Osallistumisoikeus koulutukseen on 4 kk tilauspäivästä alkaen.
 • Koulutus soveltuu yläkoulun opetushenkilöstölle, jotka osallistuvat oppilaiden päättöarviointiin.
 • Koulutus tilataan täyttämällä tilauslomake (tilausnappi).
 • Tunnukset kurssialustalle sekä tarkemmat ohjeet lähetetään opettajille tilauksen jälkeen.
 • Kurssi maksetaan laskulla, joka lähetetään tilaajan valitsemaan osoitteeseen (sähköinen laskutus, sähköpostilasku tai paperilasku).

Hinta

Vaikka koulutus on ylivoimaisesti laadukkain ja monipuolisin saatavilla oleva päättöarviointiin liittyvä verkkokoulutus, on sen hinta onnistuttu saamaan erittäin edulliseksi yksittäiselle opettajalle ja oppilaitokselle.

Päättöarvioinnin mestariksi -verkkokoulutuksen hinta on 89 € / osallistuja + alv. 24 %.

Minimiosallistujamäärä ja samalla minimitilaus on 3 henkilöä. Mikäli olet tekemässä tilausta yli 20 henkilölle, pyydä erikseen tarjous: pekka@peuraeducation.com / 0440329877.

Lisätietoja ja vastauksia mahdollisiin kysymyksiin saa koulutuksen järjestäjiltä.


KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT:
Pekka Peura / Peura Education Oy
pekka@peuraeducation.com
0440329877

Najat Ouakrim-Soivio
najat@arviointi.fi
0400807989